Crede că Dumnezeu te mântuiește prin harul Său. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”Efeseni 2:8-9; 1 Ioan 2:12; Efeseni 1:7

CHIAR ACUM, găsește un loc unde să fii singur cu Dumnezeu, îngenunchează și roagă-te Domnului această rugăciune cu voce tare.

O, Doamne ceresc:
Aici și acum, cred în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cred că, în marea Ta milă și dragoste, ai murit pentru mine, ca înlocuitor al meu personal.
Cred că Tu ai suferit toată pedeapsa pentru păcatele mele și că ai plătit prețul întreg, astfel încât eu nu mai am niciun păcat asupra mea.
Ce dragoste ai manifestat față de mine, Doamne!
Tu ai fost fără nicio vină, perfect. Eu eram cel vinovat. Eu încălcasem legea lui Dumnezeu. Eu ar fi trebuit să fiu răstignit. Dar Tu m-ai iubit prea mult ca să mă lași să mor pentru păcatele mele. Cât de mult Îți mulțumesc că ai luat locul meu și mi-ai plătit întreaga datorie!
Când ai suferit pedeapsa mea, eu am fost eliberat. Nu a mai rămas niciun păcat care să mă condamne, deci nu mai este niciun motiv pentru care eu să fiu vinovat înaintea lui Dumnezeu. Nu mai pot niciodată fi judecat și condamnat pentru păcatele pentru care Tu ai murit deja. Ele au fost judecate în Tine, Doamne.
Toate păcatele mele și firea mea cea veche au fost puse în contul Tău, iar Tu ai plătit totul în locul meu. Acum, toată neprihănirea Ta este pusă asupra mea, astfel încât acum sunt răscumpărat și mântuit.
Doamne, cred în Isus Hristos.
Aici și acum Te primesc în inima mea ca Mântuitor al păcatelor mele, ca Salvator din iad și de sub toată puterea diavolului.
Te accept, Isuse, ca Domn al vieții mele, și, aici și acum mă dedic să-Ți fiu pe plac. Isuse Hristoase, Tu ai spus că dacă vin la Tine, nu mă vei alunga. Am venit la Tine din toată inima mea, ca un păcătos vinovat și fără speranță, căutând mântuire și încrezându-mă doar în sângele Tău.
Cred că sângele lui Isus Hristos șterge orice păcat și nelegiuire din viața mea.
Cred că ceea ce ai făcut pentru mine este suficient, că ai plătit prețul întreg pentru nelegiuirile mele și că eu nu mai am nimic de plătit. Tu ai achitat totul.
Cred că mi-ai răscumpărat sufletul.
Cred că sunt mântuit, chemând Numele Domnului.
Nu voi mai face niciodată vreun efort și nici nu
îmi voi mai atribui vreun merit, nu voi plăti niciun preț și nici nu voi face fapte bune, nu voi mai gândi și nici nu voi mai zice – cât voi trăi – nimic în plus pentru a fi iertat de păcatele mele trecute sau pentru a fi mântuit.
Doamne drag, ceea ce ai făcut Tu acum aproape 2.000 de ani este suficient! Tu ai plătit prețul întreg pentru toate păcatele mele și pentru mântuirea mea, pentru totdeauna.
Așa că de astăzi, mă încred în ceea ce ai făcut pentru mine la cruce. Este suficient! Sunt mântuit datorită a ceea ce ai făcut pentru mine. Nimic nu-mi poate îmbunătăți vreodată mântuirea.
Tu ai fost bătut pentru nelegiuirile mele, zdrobit pentru fărădelegile mele. Pedeapsa pe care trebuia să o port eu a căzut peste Tine, iar Tu ai îndurat-o pentru mine.
Acum sunt mântuit.
Din această clipă, mă voi strădui să Te urmez și să împărtășesc Vestea Bună cu alții, pentru ca și ei să poată primi viața Ta.
Mulțumesc, Doamne, pentru mântuirea mea deplină!
Sunt răscumpărat. Păcatele mele sunt iertate. Ele nu mă mai pot condamna. Sunt mântuit. Cred în Isus Hristos. Mă încred în tot ceea ce ai făcut pentru mine. Este suficient! Sunt împăcat. Sunt liber de vină și condamnare. Sunt un creștin – un urmaș al lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Slăvit să fie Domnul! Isus mă mântuiește chiar acum.
Amin.