Daca ai ajuns aici fara sa parcurgi lectia 1, iti sugerez sa incepi cu prima lectie.

Desi am discutat în lecția anterioară faptul cum putem auzi vocea lui Dumnezeu, această lecție este una care vorbește despre același scop, ascultarea și recunoașterea vocii Domnului nostru, deoarece este foarte important ca fiecare persoană ce parcurge acest curs să reușească să audă și să recunoască vocea lui Dumnezeu.

Pasajul de mai jos este preluat si tradus din cartea How to Hear God’s Voice (Cum să auzi vocea Lui Dumnezeu) scrisa de Mark Virkler.

Creştinismul este unic între religii, fiindcă este singurul care oferă o relaţie personală cu Creatorul aici şi acum, care se prelungeşte în veşnicii. Isus a spus, “…aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17:3 GBV).
Din păcate, mulţi din Biserică ratează marea binecuvântare de a avea părtăşie cu Domnul nostru fiindcă au pierdut abilitatea de a recunoaşte vocea Lui. Deşi ne-a fost promis că ,,…oile Mele aud glasul Meu…” (Ioan 10:27 GBV), prea mulţi credincioşi rămân înfometaţi după o relaţie personală, singurul lucru care poate satisface dorinţa inimii lor.

Cheia #1 – Vocea Lui Dumnezeu în inima ta se manifestă de multe ori ca un flux de gânduri spontane.
Habacuc cunoştea sunetul Vocii Lui Dumnezeu atunci când îi vorbea (Hab. 2:2). Ilie l-a descris ca un glas blând, în şoaptă (I Împăraţi 19:12 GBV). De multe ori am căutat să aud o voce internă audibilă, şi Dumnezeu chiar ne vorbeşte aşa uneori. Totuşi, am aflat că de obicei, vocea Lui Dumnezeu se manifestă sub forma gândurilor spontane, viziuni, sentimente sau impresii. De exemplu, ţi s-a întâmplat vreodată să fii la volan şi dintr-o dată să îţi vină un gând să te rogi pentru o anumită persoană? Nu te-ai gândit că defapt Dumnezeu îţi sugera să te rogi pentru acea persoană? Cum a ,,sunat” vocea Lui Dumnezeu? A fost o voce internă audibilă, sau a fost un gând spontan care ţi-a luminat mintea? Experienţa indică faptul că percepem comunicarea la nivel de spirit ca şi gânduri spontane, impresii şi viziuni, iar Scriptura confirmă aceste lucruri în multe feluri. De exemplu, o definiţie a termenului paga, un cuvânt evreiesc ce înseamnă mijlocire, este „o întâlnire la voia întâmplării sau o intersectare accidentală”. Când Dumnezeu ne „pune oameni pe inimă” El face aceasta prin paga, un gând (aparent) apărut la voia întâmplării care „accidental” ne intersectează mintea. De aceea, când doreşti să auzi de la Dumnezeu, acordează-te la fie gânduri spontane sau întâlnirii (aparent) la voia întâmplării.

Cheia #2 – Devino liniştit ca să poţi simţi fluxul intern de gânduri şi sentimente al Lui Dumnezeu.
Habacuc a spus „M-am dus la locul meu de strajă, şi stam pe turn ca să veghez” (Hab. 2:1 D.C.). Habacuc ştia că pentru a auzi gândurile spontane interne şi liniştite ale Lui Dumnezeu, trebuia să meargă prima dată într-un loc calm şi să îşi liniştească gândurile şi emoţiile.

Psalmul 46:10 ne încurajează să fim liniştiţi şi să ştim că El este Dumnezeu. Există o cunoaştere internă adâncă (flux spontan) în duhul nostru pe care fiecare dintre
noi o poate experimenta atunci când ne liniştim trupul şi mintea. Dacă nu suntem calmi, vom simţi doar propriile gânduri.

A-ţi exprima iubirea faţă de Dumnezeu printr-un cântec de închinare este o metodă foarte bună de a deveni calm/liniştit. (II Împăraţi 3:15) După ce mă închin şi devin liniştit atât interior cât şi exterior, mă deschid acelui flux spontan. Dacă gândurile care îmi vin în minte sunt ale lucrurilor pe care am uitat să le fac, le notez şi apoi le îndepărtez. Dacă gânduri de vinovăţie sau nevrednicie vin, mă pocăiesc cu totul, accept spălarea Sângelui Mielului îmbrăcând haina neprihănirii Lui, văzându-mă apoi nepătat în faţa Lui Dumnezeu. (Isaia 61:10; Coloseni 1:22).
Pentru a primi cuvântul pur al Lui Dumnezeu, este foarte important ca inima mea să fie centrată corect în timp ce mă liniştesc deoarece mă concentrez pe sursa fluxului intuitiv. Dacă îmi aţintesc privirile pe Isus, fluxul intuitiv va veni de la Isus. Dar dacă mă concentrez pe o dorinţă anume a inimii mele, fluxul va veni de la acea dorinţă. Pentru a avea un flux curat, trebuie să devin calm, liniştit, şi să îmi fixez privirea pe Isus. Din nou, simpla închinare adusă Regelui, împreună cu primirea posibilelor lucruri care vin din liniştea ce urmează, îndeplineşte aceasta cu uşurinţă. Priveşte ţintă la Isus (Evrei 12:2 GBV), devenind liniştit în prezenţa Lui, împărtăşindu-i lucrurile care sunt pe inima ta. Gândurile spontane vor începe să curgă de la Tronul Lui Dumnezeu spre tine, şi chiar vei conversa cu Regele Regilor.

Cheia #3 – În timp ce te rogi, aţinteşte privirile ochilor inimii tale pe Isus, văzând în Duh visele şi viziunile Dumnezeului Atotputernic.
Habacuc a spus, „..să veghez şi să văd..” şi Dumnezeu a spus „Scrie prorocia (Hab. 2:1,2) Prorocul defapt căuta să aibă o viziune în timp ce se ruga. El a deschis ochii inimii sale, şi s-a uitat în dimensiunea spirituală ca să vadă ceea ce Dumnezeu dorea să îi arate. Aceasta este o idee intrigantă.

Dumnezeu întotdeauna a vorbit prin vise şi vedenii, viziuni, şi El specific a spus că acestea vor veni peste cei pe care Duhul Sfânt este turnat (Fapte 2:1-4, 17).
Eu nu m-am gândit niciodată să deschid ochii inimii mele aşteptându-mă la o vedenie. Totuşi, am ajuns la concluzia că acest lucru este exact ceea ce Dumnezeu doreşte să fac.
EL mi-a pus ochi în inimă pentru a vedea în Duhul viziunea şi mişcarea Dumnezeului Atotputernic. În jurul nostru există o lume spirituală activă plină de îngeri, demoni, Duhul Sfânt, Tatăl omniprezent şi Fiul Său omniprezent, Isus. Singurul motiv pentru care eu nu aş fi conştient de aceasetă realitate este necredinţa sau lipsa de cunoaştere.
Pentru a vedea, trebuie să ne uităm. Daniel a văzut o vedenie în mintea lui şi a spus, „am văzut….mă uitam…..m-am uitat” (Daniel 7:2,9,13).
În timp ce mă rog, Îl caut pe Isus cu „privirea”, şi văd cum îmi vorbeşte, făcând şi spunând lucrurile care sunt pe inima Lui.
Mulţi creştini vor afla că dacă doar se vor uita, vor vedea, în acelaşi fel în care primesc gânduri spontane. Isus este Emanuel, Dumnezeu cu noi (Matei 1:23). Este chiar atât de simplu. Poţi să Îl vezi pe Isus prezent cu tine fiindcă El este cu tine. Defapt, s-ar putea ca vedenia/viziunea să vină atât de uşor, încât vei fi tentat să o respingi, gândindu-te că este de la tine. Dar dacă vei continua să înregistrezi aceste vedenii, îndoiala ta va fi curând înghiţită de credinţă pe măsură ce realizezi că materialul conţinut de acestea nu putea veni decât de la Dumnezeu.

Isus a demonstrat abilitatea de a trăi în contact constant cu Dumnezeu, spunând că El nu a făcut nimic din propria iniţiativă, ci doar ceea ce L-a văzut pe Tatăl făcând, şi L-a auzit pe Tatăl spunând (Ioan 5:19,20,30). Ce mod incredibil de a trăi!

Este oare posibil ca şi tu să trăieşti din iniţiativă divină ca şi Isus? Da! Aţinteşte-ţi privirea pe Isus. Vălul a fost rupt, dându-ţi acces la prezenţa imediată a Lui Dumnezeu, şi El te cheamă aproape (Luca 23:45; Evrei 10:19-22). ,,Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii…” (Efeseni 1:17-18)

Cheia #4 – Notarea, scrierea celor ce reies din rugăciunile tale şi răspunsurile Lui Dumnezeu aduc o mare libertate în auzirea vocii Lui Dumnezeu.
Dumnezeu I-a spus lui Habacuc să scrie prorocia (Hab. 2:2). Aceasta nu este o comandă izolată. Scriptura înregistrează multe astfel de exemple de rugăciuni individuale şi răspunsuri ale Lui Dumnezeu (Psalmii, mulţi dintre profeţi, Apocalipsa). Eu numesc acest proces „jurnalizare bi-direcţională”, şi l-am găsit a fi un catalizator
fabulos pentru discernerea clară a fluxului intern spontan al Lui Dumnezeu, deoarece atunci când notez (jurnalizez) pot să scriu în credinţă pentru lungi perioade de timp, crezând pur şi simplu că ceea ce scriu este de la Dumnezeu. Sunt conştient de faptul că ceea ce cred că am primit de la Dumnezeu trebuie să fie testat, încercat. Oricum, testarea implică îndoială iar îndoiala blochează comunicarea divină, aşa că nu doresc să testez ceea ce primesc în timp ce primesc. Prin scriere, pot primi prin credinţă, ştiind că atunci când fluxul se încheie, pot testa şi examina materialul îndeaproape, asigurându-mă că se aliniază Scripturii.

Vei fi uimit când notezi (jurnalizezi). Îndoiala s-ar putea să te împiedice la început, dar înlătură-o, aducându-ţi aminte că acesta este un concept biblic, şi că Dumnezeu este prezent, vorbind copiilor Săi. Relaxează-te. Atunci când ne oprim din muncile noastre şi intrăm în odihna Lui, Dumnezeu este liber să ,,curgă” (Evrei 4:10). Aşează-te comfortabil, ia un creion şi o hârtie, zâmbeşte, şi direcţionează-ţi atenţia spre Domnul în laudă şi închinare, căutând faţa Lui. După ce scrii întrebarea pe care o ai, devino calm, aţintindu-ţi privirea la Isus. Dintr-o dată vei avea un gând foarte bun. Nu te îndoi de el, pur şi simplu notează-l. Mai târziu, în timp ce citeşti cele scrise, vei fi binecuvântat să afli că într-adevăr purtai un dialog cu Dumnezeu.

Sfaturi finale: Cunoaşterea Lui Dumnezeu prin Biblie este o fundaţie vitală cunoaşterii vocii Lui în inima ta, aşa că trebuie să ai o un angajament solid ascultării de Scriptură. Este de asemenea foarte importantă, pentru propria creştere şi siguranţă, relaţionarea la consilieri spirituali bine fundamentaţi. Toate deciziile majore direcţionale care survin în urma acestui proces de auzire a vocii Lui Dumnezeu ar fi bine să fie confirmate de către consilieri personali, înaintea înfăptuirii lor.

Lectia 4 >